فایل های صوتی سلسله مباحث مهدویت استاد فصیح نیا

سلسله مباحث مهدویت امام جمعه شاهین دژ

حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا فصیح نیا

✅ باعرض سلام و ادب احترام خدمت بازدیدکنندگان محترم

علت این که بعضی ازمباحث به طور فشرده مطرح می شود این است که برای برنامه رادیو ضبط شده است…

 

** لطفا دقت فرمایید بعد از دانلود فایل ها ، برای مشاهده صوت ها به پوشه ای که فایل را درآن ذخیره نموده اید ( پوشه Downloads  یا  دانلود ) مراجعه فرمایید **

 

👇 برای دانلود هر جلسه بر روی همان مبحث کلیک فرمایید👇

جلسه اول سلسله مباحث مهدویت 

جلسه دوم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سوم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه چهارم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه پنجم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه ششم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه هفتم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه هشتم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه نهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه دهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه یازدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه دوازدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سیزدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه چهاردهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه پانزدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه شانزدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه هفدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه هجدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه نوزدهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیستم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و یکم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و دوم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و سوم  سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و چهارم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و پنجم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و ششم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و هفتم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و هشتم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه بیست و نهم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی ام سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و یکم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و دوم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و سوم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و چهارم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و پنجم سلسله مباحث مهدویت 

جلسه سی و ششم سلسله مباحث مهدویت