فایل های صوتی دروس حوزه حاج آقا فصیح نیا

فایل های صوتی دروس حوزوی امام جمعه شاهین دژ

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا فصیح نیا

(نیمسال اول)

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۴_۲۱-۰۶-۳۷.jpg (960×1280)

** لطفا دقت فرمایید بعد از دانلود فایل ها ، برای مشاهده صوت ها به پوشه ای که فایل را درآن ذخیره نموده اید ( پوشه Downloads  یا  دانلود ) مراجعه فرمایید **

👇 برای دانلود هر جلسه بر روی همان مبحث کلیک فرمایید 👇

 

جلسه اول درس اصول الفقه

جلسه دوم درس اصول الفقه

جلسه سوم درس اصول الفقه

جلسه چهارم درس اصول الفقه

جلسه پنجم درس اصول الفقه

جلسه ششم  درس اصول الفقه

جلسه هفتم درس اصول الفقه

جلسه هشتم درس اصول الفقه

جلسه نهم درس اصول الفقه

جلسه دهم درس اصول الفقه

جلسه یازدهم درس اصول الفقه

جلسه دوازدهم درس اصول الفقه

جلسه سیزدهم درس اصول الفقه

جلسه چهاردهم درس اصول الفقه

جلسه پانزدهم درس اصول الفقه

جلسه شانزدهم درس اصول الفقه

جلسه هفدهم درس اصول الفقه

جلسه هجدهم درس اصول الفقه

جلسه نوزدهم درس اصول الفقه

جلسه بیستم درس اصول الفقه

جلسه بیست ویکم درس اصول الفقه

جلسه بیست و دوم درس اصول الفقه

جلسه بیست و سوم  درس اصول الفقه

جلسه بیست و چهارم درس اصول الفقه

جلسه بیست و پنجم درس اصول الفقه

جلسه بیست و ششم درس اصول الفقه

جلسه بیست و هفتم درس اصول الفقه

جلسه بیست و هشتم درس اصول الفقه

جلسه بیست و نهم درس اصول الفقه

جلسه سی ام درس اصول الفقه

جلسه سی و یک ام درس اصول الفقه

جلسه سی و دوم درس اصول الفقه

جلسه سی و سوم درس اصول الفقه

جلسه سی و چهارم درس اصول الفقه

جلسه سی و پنجم درس اصول الفقه

جلسه سی و ششم درس اصول الفقه

جلسه سی و هفتم درس اصول الفقه

جلسه سی و هشتم درس اصول الفقه

جلسه سی و نه درس اصول الفقه

جلسه چهلم درس اصول الفقه

جلسه چهل و یکم درس اصول الفقه

جلسه چهل و سوم درس اصول الفقه

جلسه چهل و چهارم درس اصول الفقهفایل های صوتی دروس حوزوی امام جمعه شاهین دژ

حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا فصیح نیا

(نیمسال دوم)

 

👇 برای دانلود هر جلسه بر روی همان مبحث کلیک فرمایید 👇

 

جلسه اول درس اصول الفقه

جلسه دوم درس اصول الفقه

جلسه سوم درس اصول الفقه

جلسه چهارم درس اصول الفقه

جلسه پنجم درس اصول الفقه

جلسه ششم درس اصول الفقه

جلسه هفتم درس اصول الفقه